DikaLink - Övre Vojmådalen

Sevärt och utflyktsmål

Kittelfjäll
Samisk kultur
Silisens sameviste
Klitvallens sameviste
Borkan
Marsfjällsmassivet
Marsfjällens naturreservat
Mörresjöliden
Matskan
Fättjaur - Avasjön
Hembygdsgården i Henriksfjäll
Grönfjäll
Kulturvägar
Motorcykelmuseet och Sagaboden
Dikanäs kyrka
Fångstgroparna och Kvarnforsen
Slåtterstugan
Klitvallen och Klitvallsstugan
Matsdal

Kittelfjäll

Här hittar du en högalpin fjällmiljö alldeles intill vägen. Här finns äventyret inpå knutarna - fjällvandring, kanotsafari, fiske, jakt, bergsbestigning, isklättring, naturstigar och skärmflygning. Och den fantastiska skidåkningen vintertid.

Runt Kittelfjäll finns många utflyktsmål lämpliga för hel- eller halvdagsutflykter. Kittelfjäll är också en bra utgångspunkt för turer i Marsfjällsmassivet.

Rödstenskullarna, geologiskt intressant berggrund, växtlighet och en härlig vy över fjällandskapet.

Lebnesnjunje som är början eller slutet av Kittelfjällskammen, underbar utsikt över Borkasjön och det omgivande fjällandskapet.
Top

Renhjord i Sameland

Samisk kultur

Fjällen är reserverade för renskötsel enligt renäringslagen och Marsfjället är betesmarker och kalvningsland för Vilhelmina norra sameby. Samebyns renskötselområde sträcker sig från omkring gränsen mot Norge och ned i skogslandet mot kusten. Talrika spår av äldre tiders samekultur finns på olika håll i Marsfjället, bl a i Svartbäcksdalen och Risfjället.
Top

Silisens sameviste

Ett gammalt sameviste som minner om bygdens historia. Lämnades orört sedan samerna slutat använda det och är varken särskilt känt eller välbesökt. Renoverades sommaren 1997 till ursprungsskick. Vandring med upplevelse av sommar och med ett stort utbud av fjällets örter och växter. Lätt vandring på 2 km från Fättjaur, c:a 2 mil väster om Kittelfjäll.
Silisen, sameviste och kulturminne (Pdf)
Röjning i Silisen - En renskötar hustrus vardag
Laddad med frisk fjälluft - En vandring till Silisens sameviste

Top

Klitvallens sameviste

Fyra lättgångna kilometer öster om Grönfjälls by ligger Klitvallens sameviste. Fram till på 1950-talet användes samevistet eller lapplägret, som man sade på den tiden, och då främst sommartid. Efter att det övergivits kom kåtor och bodar att förfalla tills man sommaren 1998 påbörjade en restaurering av samevistet.
Klitvallens sameviste

Top

Borkan

Borkafjällets branter reser sig 800 meter över Borkasjön. Vojmåns källor ligger borta vid norska gränsen, väster om fjällens högsta delar och har bildat djupa genombrottsdalar. Vojmåns dalgång vid Borkasjön är en av den svenska fjällvärldens mäktigaste genombrottsdalar.
Top

Med kanot i fjällen

Fättjaur - Avasjön

Av många ansedd som en av de vackraste kanotlederna i den svenska fjällvärlden. I övre änden av Fättjaure passeras Gielas och efter flera fina fiskesjöar kommer man förbi fjällgådern Vardofjäll. Vid högvatten går det att med kanot komma nästan ända fram till Åtnikstugan.
Läs mera..
Top

Marsfjällsmassivet

Detta mäktiga fjällmassiv ligger söder om Kittelfjäll, som är en bra utgångspunkt för vandringar i området. Högsta toppen är med 1589 möh, det högsta fjället i den sydliga delen av den lappländska fjällkedjan. Uppe på kalfjället dominerar ris- och gräshedar, men det finns även våta rishedar och fjällängar. Fjälltopparna täcks av karga block marker.

Vandringsleden från Kittelfjäll går öster om Borkafjället förbi Rissjön och Bleriken. Vid Rissjön finns ett samiskt fjällviste. Vid Nedre Bleriken ligger Blerikstugan, med Risfjället i öster. På ömse sidor om Risfjället går Trollskalet och Offerskalet. De är trågdalar där nu bortsmälta glaciärer grävt sig rätt genom fjällryggen. I Offerskalet (norr om Risfjället) finns en gammal samisk offersten. I norra änden av sjön Gailahjaure finns också en gammal samisk offerplats.

Marsfjället är betesmarker och kalvningsland för Vilhelmina norra sameby.
Top

Marsfjällens naturreservat

Reservatet är en vidsträckt platå med en mosaik av myr och skog öster Marsfjället. I öster övergår det att domineras av granurskogar ner till Matskan. Under ca en mil, över Mörresjöliden, går Sagavägen mellan Stalon och Dikanäs genom denna genuina granurskog. Öster om vägen och ned till Vojmsjön ligger Matskanområdet, som erbjuder ett utmärkt fiske. Här ändrar skogen karaktär till tallskog med upp till 500-åriga tallar.
Top

Mörresjöliden

Under ca en mil, över Mörresjöliden, går Sagavägen mellan Stalon och Dikanäs genom Marsfjällens naturreservat. Här är granurskogen unikt gammal med många ännu helt friska 400-åriga granar. Från en hög kulle vid vägen erbjuds en bra utsikt över det obrutna skogslandet mot Marsfjällets toppar som reser sig bortom urskogen.
Top

Fiske i övre Vojmådalen

Matskan

Matskan-området, med Styggrubba, Västra Svartsjöliden och Bakdainan, är en del av Marsfjällens naturreservat och utgör reservatets östra utlöpare ner mot Vojmsjön.
Läs mera..
Top


Hembygdsgården i Henriksfjäll

Mysigt, sommaröppet bygdekafé. Här finns även hantverk från orten och en mindre utställning om livet i Övre Vojmådalen.
Övre Vojmådalens Bygdeförening
Top

Grönfjäll

Familjevänligt i storslagen natur med fina vandringsleder och nära till kalfjället. Här erbjuds även goda jaktmarker och fiskevatten. Några km från Grönfjäll, efter vandringsleden mot Klitvallen och Matsdal, ligger samefamiljen Goreks gamla höst- och vårviste, nu öde och bara en bod finns kvar.
Top

Kulturvägar

Två vägsträckor i Övre Vojmådalen har klassats som kulturvägar, Dikanäs - Mårkan, väg 1093, och Kittelfjäll - Fättjaur, väg 1088. Läs mer här..

Även övriga vägar i området kan vara värda en tur. Det är inte ovanligt att se tjäder, orre och andra djur i vägkanten. Väg 1088’s fortsättning från Fättjaur och till Skalmodal vid norska gränsen (Sagavägen) går till största delen genom fjällteräng med småvuxen, vindpinad björkskog. Närmare gränsen kommer man in i en annorlunda, mera ‘norsk’ natur med uråldrig, glesvuxen granskog. Vid sidan vägen kan ses lämningar av gamla broar sedan hästforornas tid.
Top

Motorcykelmuseet och Sagaboden

MC-museet i Dikanäs med ett 40-tal motorcyklar, allt ifrån krigsveteraner till Harley Davidsons. Här finns även hemslöjdsaffär och kafé.
Top

Dikanäs kyrka

Dikanäs kyrka

Uppfördes av nybyggarna 1831-33 och tog i bruk sommaren 1833. Kyrkan är Vilhelminas äldsta kyrka som fortfarande är i bruk. Klocka från 1600 talet skänkt av Drottning Kristina till Åsele gamla kyrka, sedan vidare till Dikanäs. Hänger nu inne i kyrkan och används vid tacksägelseringning. Från Åsele gamla kyrka kommer även predikstolen från 1700-talet.
Läs mer här..
Top

Fångstgroparna och Kvarnforsen

Tre kilometer söder om Dikanäs, alldeles vid vägen och intill Kvarnforsen finns tusenåriga fångstgropar. Vid forsen finns även ett litet kraftverk som byggdes av byborna på 1930-40-talet.
Läs mer här..
Top

Slåtterstugan

I närheten av Klitvallen, c:a 6 km från Dikanäs mot Matsdal och 2,5 km markerad vandringsled ned till nybyggarnas slåttermarker vid Dalsån ligger den renoverade slåtterstugan. Fiske efter harr och öring i Dalsån.
Läs mer här..
Top

Klitvallen och Klitvallsstugan

C:a 7 km från Dikanäs mot Matsdal börjar vandringsleden till Klitvallstugan, som ligger i björkskogen alldeles under kalfjället. Markerade leder upp till Klitvallens nordtopp och lättgången led över fjället till nybyggarnas gamla vandringsled mellan Matsdal, Grönfjäll och Kittelfjäll.
Läs mer här..
Top

Badplatsen i Matsdal

Matsdal

Byn Matsdal, c:a 15 km från Dikanäs, ligger mitt emellan norra och södra Gardfjället, vid foten av Grapsan. Som besökare skall Du inte förvånas av mötet med fritt gående kor längs vägen eller i skogen. I sjön, alldeles vid vägen, finns en omtyckt badplats, med för fjälltrakterna hygglig badtemperatur. Om du inte kräver medelhavstemperatur förstås ..
Läs mer här..
Top
Copyright © 2003-2024  DikaLink

Tidskrifter   Frimärken - Filateli   Dagstidningar online   Sportgrodor   Webringar   Älg - skogens konung   Telefonnummer   Nyheter   Roliga bilder   Värdelöst vetande   Vilda djur   Topplistor   Webblandning   Roliga historier  eXTReMe Tracker