DikaLink - Övre Vojmådalen

Matskans vildmarksområde

Matskan-området, med Styggrubba, Västra Svartsjöliden och Bakdainan, är en del av Marsfjällens naturreservat och utgör reservatets östra utlöpare ner mot Vojmsjön.

Området har vildmarkskaraktär med delvis urgammal skog och svårtillgänglig blockmark. Mest är det gammal granskog, men i Styggrubba även brandpåverkad tallskog, med inslag av uppemot 500-åriga tallar som överlevt de skogsbränder som härjat.

Det är trots det lätt att vandra och komma till fiskevattnen tack vare att man röjt och markerat ca 6 mil vandringsleder. Rastplatser med vindskydd av timmer finns på ett flertal ställen, liksom kojor för övernattande besökare.

Matskan-området är ca 3 kvadratmil stort med ett femtiotal sjöar och tjärnar. Centralt i området rinner Matskanån som har en längd av 12 km. I övre delen av Matskans vattensystem finns starkt uppsplittrade sjöar, som omges av höga moränbackar. Matskan-området erbjuder ett utmärkt fiske.

Samtliga vatten inom området är upplåtna för sportfiske.


Matskan-Styggrubba fjällurskog påsken 2008
Skridskotur på blankis i oktober på Matskan
Fiske i Matskan..

Karta Matskan


Copyright © 2003-2021  DikaLink

Tidskrifter   Frimärken - Filateli   Dagstidningar online   Sportgrodor   Webringar   Älg - skogens konung   Telefonnummer   Nyheter   Roliga bilder   Värdelöst vetande   Vilda djur   Topplistor   Webblandning   Roliga historier  eXTReMe Tracker