DikaLink - Övre Vojmådalen

Samisk kultur

Renhjord i Sameland
Renhjord i Sameland

Samisk kultur

Fjällen är reserverade för renskötsel enligt renäringslagen och Marsfjället är betesmarker och kalvningsland för Vilhelmina norra sameby. Samebyns renskötselområde sträcker sig från omkring gränsen mot Norge och ned i skogslandet mot kusten. Talrika spår av äldre tiders samekultur finns på olika håll i Marsfjället, bl a i Svartbäcksdalen och Risfjället.

Lättillgängliga samiska sevärdheter:

Silisens sameviste

Ett gammalt sameviste som minner om bygdens historia. Lämnades orört sedan samerna slutat använda det och är varken särskilt känt eller välbesökt. Renoverades sommaren 1997 till ursprungsskick. Vandring med upplevelse av sommar och med ett stort utbud av fjällets örter och växter. Lätt vandring på 2 km från Fättjaur, c:a 2 mil väster om Kittelfjäll.
Silisen, sameviste och kulturminne (Pdf)
Röjning i Silisen - En renskötar hustrus vardag
Laddad med frisk fjälluft - En vandring till Silisens sameviste

Klitvallens Sameviste
Klitvallens Sameviste - 1940-talet, med Skaratak, S.Gardfjället, i bakgrunden

Klitvallens sameviste

Fyra lättgångna kilometer öster om Grönfjälls by ligger Klitvallens sameviste. Fram till på 1950-talet användes samevistet eller lapplägret, som man sade på den tiden, och då främst sommartid. Efter att det övergivits kom kåtor och bodar att förfalla tills man sommaren 1998 påbörjade en restaurering av samevistet.
Klitvallens sameviste
Copyright © 2003-2024  DikaLink

Tidskrifter   Frimärken - Filateli   Dagstidningar online   Sportgrodor   Webringar   Älg - skogens konung   Telefonnummer   Nyheter   Roliga bilder   Värdelöst vetande   Vilda djur   Topplistor   Webblandning   Roliga historier  eXTReMe Tracker