Arkiverad sida borttagen från www.dikaweb.dikanas.se
Meny www.dikanas.eu

LAPPLÄGRET PÅ KLITVALLEN
Gör ett besök till en svunnen tid
(som dock inte är så avlägsen)

Leden upp till Lapplägret på Klitvallen utgår från Grönfjäll. En liten väg mitt i byn. En lättgången vandring på ca 4 km. Det är bäst att man har stövlar på fötterna då man ska över några mindre bäckar.

Förr användes lapplägret, framförallt sommartid, av samefamiljen Gorek. Det användes fram till 1950-talet. De sista åren bodde familjen här även vintertid. Kåtan som ligger ca 100 m från leden är den sist bebodda.

Från början fanns här 5 st kåtor, men med åren har en efter en förfallet och rasat. Detta tyckte man var sorgligt och sommaren 1998 började en restaurering av lapplägret. Nu står två kåtor samt bodar uppbyggda igen och det har röjts runt om så att det ser ut som det gjorde förr. 

Denna bod var den sista som uppfördes och användes tills man flyttade härifrån.

Boden har tidigare stått på annan plats och flyttades hit.

Här ser man hur kåtan är uppbyggd. Över slanorna ligger ett lager näver, och däröver torv.

Mycket väl bevarad matkällare. Det är bara dörren som murknat.

Matkällaren finner man om man följer bäcken.

.