Arkiverad sida borttagen från www.dikaweb.dikanas.se
Meny www.dikanas.eu
Slåtterstugan
Slåtterstugan
Gör en utflykt till vår "nygamla" slåtterstuga, vid Dalsån.
Skylt
Leden är markerad från vägen mot Matsdal, ca 6 km från Dikanäs.
Det blir en promenad på ca 2,5 km.
Bäck
Blir ni törstiga under vägen kan ni dricka det klara, friska vattnet direkt ur bäcken.
Förr användes slåtterstugan som övernattningsstuga när familjen var på myrslåtter. Anledningen till att man även slog gräset på myrarna var att bonden hade så lite uppodlad mark att man var tvungen att ta reda på allt hö man kunde. Man drygade äSlåtterstuganven ut höet till kreaturen genom att slå fräken från sjöbotten. Hit till slåtterstugan kom hela familjen på sensommaren, det var långt att gå från byn eftersom det inte fanns några vägar. Sedan övernattade man här i slåtterstugan. Man kan förstå att barnen i familjen tyckte att det var ett äventyr och ett uppbrott för hela familjen från allt det vardagliga knotet hemmavid för några dagar.

Sommaren 1996 renoverades stugan. Man lade en ny stensockel som grund eftersom den gamla stugan hade vilat direkt på marken. Kvar av den gamla stugan är några varv av väggarna, dörren och delar av "räppen", träskorstenen över eldstaden. På ursprungsväggarna kan man se både namn och små historier skrivet av de som tidigare besökt stugan. Mellan stockvarven ligger "husmossa" som på gammalt vis, både bättre och billigare än moderna konstmaterial.

Övernatta gärna i stugan och känn hur familjerna bodde förr.
Medtag sovsäck och liggunderlag.

Dalsån
Middagsmaten kan ni hämta upp från Dalsån, som rinner nära slåtterstugan.
Det gjorde man säkert även förr. Ibland kan stövlar vara
bra att ha när man går den lilla biten över myren ner till ån.

©2000 Dikanäs Bygdeförening