DikaLink - Övre Vojmådalen

Fångstgroparna vid Kvarnforsen

Kvarnforsen
Kvarnforsen på hösten vid lågvatten.

Åren 1948-57 undersökte Ernst Manker, på uppdrag av Nordiska Museet, förekomsten av fångstgropar i fjäll- och skogstrakterna.

I Dikanäs-trakten inventerade Manker de fångstgropar som finns intill Kvarnforsen, ca 3 km söder om Dikanäs, vid Kvarnforsen.

Någon åldersbestämning av groparna gjordes inte.

Senare C-14 analys av andra gropar inom Vilhelmina visade på att de skulle ha anlagts redan 4400 f Kr och använts till 2800 f.Kr. Den äldre dateringen kan dock ha stor felmarginal.

Undersökningar visar på att det bedrivits en livlig fångst i Södra Lappland från 2000 f.Kr. till 850 f.Kr. Och den äldsta dateringen av renben från fångstgropar har daterats till 2000-1600 f.Kr.

En stor mängd fångstgropar i skogslandet har visat sig innehålla betydligt mera ben av älg än av vildren.

Ca 5000 fångstgropar är kända i Västerbottens län. Huvudsakligen finns de i inlandet.

Ett mindre antal finns i fjällen och antas ha använts för vildrensfångst.

Men i förhistorisk tid gick trädgränsen på högre nivå än nu. Nuvarande "fjällgropar" kan därför ha legat i skogsland.


Groparna anlades i rader för att spärra vandringsstråk. Mellan groparna stängsel i form av rishögar eller slanor mellan träden.

Fångstgropar
Från vänster: Vanlig grop, Spetsbottning, Övertäckt grop ovanifrån.

Gropen kunde ha olika utformning och kunde ha träskoning för att hindra väggarna att rasa in. Den för djuren plågsammaste formen var spetsbottningen , där djuret fick benen hopklämda i botten.

Kvarnforsen Fångstgropar
Karta över fångstgroparna vid Kvarnforsen

Groparna täcktes vanligen med slanor över vilka ris och mossa lades. Även vippbara lock kan ha förekommit. Vintertid kunde givetvis snö användas som kamouflering.
Copyright © 2003-2024  DikaLink

Tidskrifter   Frimärken - Filateli   Dagstidningar online   Sportgrodor   Webringar   Älg - skogens konung   Telefonnummer   Nyheter   Roliga bilder   Värdelöst vetande   Vilda djur   Topplistor   Webblandning   Roliga historier  eXTReMe Tracker