DikaLink - Övre Vojmådalen

Dikanäs Kyrka

Dikanäs Kyrka
Dikanäs kyrka, bygd 1831-33 har Lappmarkens äldsta kyrkklocka, gjuten 1647.

Det först insynade nybygget i Övre Vojmådalen var Kittelfjäll, som insynades 1814. Året därpå insynades nybygget i Dikanäs.

Under resten av 1810-talet och 1820-talet insynades de flesta av de nybyggen som idag är byar i Övre Vojmådalen. Närmaste kyrka var då i Fatomakke, på andra sidan Marsfjället.

Den nytillträdde pastor Grönlund i Vilhelmina gjorde 1828 sin första färd till samernas midsommarhelg i Fatomakke.

Därifrån vandrade han över Marsfjället till Gikanäs, som Dikanäs då hette, där 13 nybyggare, varav tre samer, begärde att få bygga ett eget kapell med kyrkogård.

Missväxt gjorde att all tid fick ägnas åt jakt och fiske för att skaffa mat till familjen varför man först vintern 1830-31 kom igång med framtagande av timmer till bygget.

Sommaren 1831 utsynades plats för kyrka med omgivande kyrkogård. Under sommaren 1832 timrades kyrkobyggnaden upp och våren 1833 stod den klar med enkel inredning av bänkar, altare och predikstol, allt tillverkat av nybyggarna.

Kyrkklockorna

Storbonden och "sörköraren" Olof Kristoffersson i Söråsele , ägde en tid ett hemman i Dikanäs, och skänkte 1843 den lilla klockan som nu hänger vid orgeln. Han skänkte även, med vederbörligt tillstånd, den gamla Åsele-klockan, gjuten 1647, som hade skänkts till Åsele första kyrka av drottning Kristina och är den äldsta kyrkklockan i Lappmarken. Den nuvarande storklockan är från 1933.

Interiör

Kyrkan renoverades på 1930-talet och fick då en ny interiör, men fick vid renovering 1983 tillbaka sin gamla interiör. Kyrkporten som hade flyttats till vapenhusets södra sida flyttades 1983 tillbaka till vapenhusets västra sida.

Altartavla
Altartavlan, "Jesus den gode herden", från 1930-talet.

Predikstolen är från 1786 och enligt traditionen skall den härstamma från Åsele kyrka och liksom klockan ha skänkts av Olof Kristoffersson.

Altartavlan från 1930-talet, "Jesus den gode herden", är målad av Torsten Norberg, född i Byske 1900, en av Sveriges mest anlitade dåtida Kyrkokonstnärer.

Kyrkans nuvarande orgel är från 1985 medan kyrkans första orgel finns på Vilhelmina Museum. Textilier och mässkrudar är broderade med vackra tennbroderier utförda av sameslöjdsförnyaren m.m. Andreas Wilks och hans hustru Syrene, Kittelfjäll och Grundfors.

I vapenhuset finns en båtmodell i tenn av å/f Vojmsjön, som transporterade passagerare, timmer och gods på Vojmsjön från 1911 till 1939, då landsvägen mellan Vilhelmina och Dikanäs var färdigbyggd. Modellen skänktes 1939 till kaptenen Anton Lundberg och efter hans bortgång skänkte arvingarna modellen till kyrkan.
Copyright © 2003-2024  DikaLink

Tidskrifter   Frimärken - Filateli   Dagstidningar online   Sportgrodor   Webringar   Älg - skogens konung   Telefonnummer   Nyheter   Roliga bilder   Värdelöst vetande   Vilda djur   Topplistor   Webblandning   Roliga historier  eXTReMe Tracker